Zoekt u een koopwoning...

Ziet u zelf bouwen niet zitten? Geen probleem! In Laarveld worden fraaie woningen voor jong en oud gebouwd.

Zodra bekend is welke projectontwikkelaars deze woningen gaan realiseren vermelden wij dit op deze pagina.

Verkoop en informatie

De gemeente is niet op de hoogte van de actuele stand van zaken van de nog te koop staande woningen. 

 

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels op laarveld?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.