Zelf bouwen...een kans!
Zelf bouwen...een kans!
avontuurlijk spelen
avontuurlijk spelen
lekker veel variatie
lekker veel variatie

Altijd al gedroomd om zelf te bouwen?

Verkoop bouwkavels

Woonwijk Laarveld fases 1 en 2 zijn afgerond. Laarveld fase 3 is volop in ontwikkeling en er is gestart met het woonrijp maken van deze fase. De meeste gronden in fase 4 zijn in ons bezit.

Daarmee is een belangrijke stap gezet om over te kunnen gaan tot de bouw van 339 woningen.

Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en momenteel zijn wij bezig met het uitwerken van het inrichtingsplan.

In november 2023 start het archeologisch onderzoek in het gebied. Hierna kan gestart worden met het bouwrijp maken van het gebied. Dit zal ongeveer 1,5 jaar in beslag gaan nemen.  Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2025 de inschrijf- en lotingsprocedure voor de particuliere bouwkavels plaatsvinden. Wanneer hierover meer bekend is zal dit op deze website en in de media bekend worden gemaakt. De plannen voor fase 4 zijn in te zien via de “downloads” onder aan deze pagina. 

Verkoop 3 bouwkavels fase 4.
Aan de Smidse, aan de rand van fase 3 liggen 3 bouwkavels die horen bij Laarveld fase 4. Deze kavels worden, vooruitlopend op de verkoop van de bouwkavels van fase 4, verkocht.
De informatie over deze bouwkavels vindt u in deze link.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk met ingang van 20 november 2023. Bij voorkeur digitaal, via deze link. Het formulier kan ook worden afgegeven aan de balie in het stadhuis (Wilhelminasingel 101, Weert). Dit formulier vindt u bij de downloads onder aan deze pagina. De inschrijving eindigt op 3 december om 23.59 uur. De inschrijving dient dan volledig ingevuld bij de gemeente Weert binnen te zijn. Personen die inschrijven na sluiting van bovengenoemde periode worden in volgorde van inschrijving uitgenodigd voor een gesprek nadat de lotingslijst is afgehandeld, maar alleen wanneer niet alle kavels zijn verkocht.

Inschrijvingen die vóór 20 november om 00.00 uur en ná 3 december 2023 om 23.59 uur worden ontvangen worden niet meegenomen in de lotingsprocedure.

Loting
Op 18 december 2023 om 19.00 uur wordt via een openbare loting in de raadzaal van het Stadhuis, Wilhelminasingel 101 te Weert uit de lijst van geldige inschrijvingen een lotinglijst aangelegd die de volgorde van de inschrijvingen bepaalt om op gesprek te komen voor een bouwkavel. Degene die als eerste getrokken wordt, wordt als nummer 1 op de lotingslijst geplaatst en zo verder.

Alle inschrijvingen krijgen schriftelijk bericht over hun plaatst op de lotingslijst. Plaatsing op de lotinglijst geeft géén recht op aankoop van een bouwkavel.

Verkoop
Zodra wordt gestart met de verkoop wordt degene die als 1e op de lotinglijst staat uitgenodigd voor een verkoopgesprek en krijgt de eerste keuze om een bouwkavel te kopen, de 2e ingelote krijgt de tweede keuzen en zo vervolgens tot de 3 bouwkavels zijn verkocht. Indien de betreffende ingelote wil overgaan tot aankoop van een bouwkavel, dan moet dit tijdens het gesprek worden aangegeven en wordt vervolgens binnen 10 dagen de koopovereenkomst toegezonden. Deze koopovereenkomst moet binnen 14 dagen na verzending door de gemeente, ondertekend terug worden gestuurd. Bij overschrijving van deze periode vervalt het recht van betreffende ingelote om de kavel te kopen en wordt overgegaan tot een gesprek met de volgende ingelote op de lotingslijst en zo vervolgens totdat de 3 bouwkavels zijn verkocht, dan wel de lotinglijst is afgewerkt. Als de 3 kavels zijn verkocht vervalt de lotingslijst.

WONEN IN EEN LANDELIJKE OMGEVING MAAR WEL DE LUXE VAN HET STADSCENTRUM OP LOOP- EN FIETSAFSTAND? EEN ZELFBOUWKAVEL EN WOONSTIJL NAAR WENS? LAARVELD BIEDT DEZE UNIEKE COMBINATIE!

Meer informatie over bouwkavels op laarveld?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.