Zelf bouwen...een kans!
Zelf bouwen...een kans!
avontuurlijk spelen
avontuurlijk spelen
lekker veel variatie
lekker veel variatie

Altijd al gedroomd om zelf te bouwen?

Verkoop bouwkavels

Laarveld fase 3 uitgifte kavels gestart in februari 2021

 

152 woningen

In februari is de gemeente Weert gestart met de uitgifte van 152 kavels voor Laarveld fase 3. Fase 2 van het plan Laarveld is voor een belangrijk deel volgebouwd. Er is nog steeds vraag naar nieuwe woningen en de markt blijft aantrekken. Reden om fase 3 van Laarveld te  ontwikkelen.

 

Uitgifte kavels in fase 3 

Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertudisstraat en Ringbaan-Noord. Er komen 152 woningen in de categorieĆ«n: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio's en sociale huurwoningen). Er is een stedenbouwkundig plan opgesteld en een bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan is in juli 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. De werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het gebied zijn inmiddels gestart.

Landelijk wonen dicht bij het centrum van Weert? Laarveld biedt deze unieke combinatie. In Laarveld vindt u een mix van verschillende woningtypen. De woonomgeving bestaat uit veel groen, speelse bermen, waterlopen, pleintjes, bomen en houtwallen.

  

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door zijn groene inrichting, infiltratie van hemelwater en materiaalgebruik in het openbaar gebied, is Laarveld fase 1en 2 een duurzaam woongebied. Woningeigenaren hebben ook zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. In Laarveld fase 3 krijgt duurzaamheid nog meer aandacht. Er wordt geen gasnet aangelegd. Het is aan de kopers van de kavels en woningen om te bezien welke alternatieve voorziening het beste past bij hun woning.

Naast het verwarmen van de woningen zijn er nog andere manieren om duurzaam te bouwen. Dat geldt zowel voor de woningen als voor het openbaar gebied. Daarbij kan gedacht worden aan toepassing van circulaire bouwstoffen, het vergroten van de biodiversiteit, vegetatiedaken etc. Alle mogelijke maatregelen worden geĆÆnventariseerd en er worden door de gemeente keuzes gemaakt voor de toe te passen duurzaamheidsvoorzieningen in het openbaar gebied. Voor de toekomstige bewoners komt informatie beschikbaar over duurzaamheidsmaatregelen die op de kavels en in de woningen kunnen worden toegepast.

 

Informatieavond

Op dinsdag 8 december 2020 heeft de informatieavond plaatsgevonden.

De presentatie hiervan vindt u onder aan deze pagina bij de informatie over fase 3.

 

Inschrijven bouwkavel

Inschrijven voor een bouwkavel om deel te nemen aan de lotingsprocedure was mogelijk vanaf 16 december 2020 tot en met 13 januari 2021 om 23.59. 

Op 1 februari 2021 om 17.00 uur heeft er een openbare loting plaatsgevonden door notaris Houben van MHK notarissen.

Momenteel zijn we in gesprek met mensen die aan deze lotingsprocedure hebben deelgenomen.

Wanneer er nog kavels beschikbaar zijn nadat alle mensen die op de lotingslijst staan een keuze hebben kunnen maken worden de mensen uitgenodigd waarvan het inschrijfformulier na de sluitingstermijn is binnengekomen.

Er is nog slechts 1 bouwkavel beschikbaar. Gelet op het grote aantal inschrijvingen hiervoor is het op dit moment niet meer mogelijk om in te schrijven.

Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor fase 4. Het is nog niet bekend op welke termijn inschrijving hiervoor mogelijk is.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, kunt u dit lezen op deze website.

Heeft u vragen neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 0495-575760 of per mail via verkoopteam@remove-me.weert.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONEN IN EEN LANDELIJKE OMGEVING MAAR WEL DE LUXE VAN HET STADSCENTRUM OP LOOP- EN FIETSAFSTAND? EEN ZELFBOUWKAVEL EN WOONSTIJL NAAR WENS? LAARVELD BIEDT DEZE UNIEKE COMBINATIE!

Meer informatie over bouwkavels op laarveld?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.