wat kost mijn bouwkavel?

Links kunt u de lijst "kavelprijzen" downloaden, waarin staat hoe groot uw kavel is en wat deze kost. Deze prijzen zijn gebaseerd op de door de raad vastgestelde grondprijsbrief 2018. U kunt daar ook de algemene verkoopvoorwaarden, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de grondprijsbrief 2018 downloaden.

Ontbindende voorwaarde: meer zekerheid voor kopers!

Wilt u graag een bouwkavel kopen, maar u moet uw huidige woning nog verkopen? Voor kavels die langer dan 2 jaar te koop liggen kunt u een koopovereenkomst sluiten met een ontbindende voorwaarde. Na vier maanden betaalt u dan wel een rentevergoeding. Samen met uw makelaar stelt u een minimum verkoopprijs vast. Wanneer u uw huidige woning niet binnen 1 jaar na ondertekening van de overeenkomst kunt verkopen tegen de afgesproken minimum verkoopprijs, kan de overeenkomst ontbonden worden tegen betaling van de verschuldigde rente.
Let op: Ontbinding is niet mogelijk als u er zelf voor kiest uw woning onder de afgesproken minimum verkoopprijs te verkopen.

(0495) 57 57 60

Meer informatie over bouwkavels op laarveld?

Neem vrijblijvend contact op met de Gemeente Weert.